Innkalling til ordinært årsmøte 2016

publisert i: Varsler, Årsmøter | 0

Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Kolsåstoppen Boligsameie

Tid: Onsdag 27. april 2016 kl. 18.00

Sted: Kolsås Seniorsenter, Kolsås

Fullmakt side 2 og Adgangstegn side 3 se nederst.

Dagsorden

1. Konstituering

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av en sameier til å medundertegne protokollen
  4. Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjennes

2. Årsberetning 2015

vedlegg 1

Forslag: Årsberetningen tas til etterretning

Forslag til vedtak: Godkjennes

3. Årsregnskapet 2015

(Vedlegg 2 venstre kolonne)

Forslag: Årsresultatet viser et underskudd på kr. 3.174.253,- som foreslås overført udekket tap.

Forslag til vedtak: Godkjennes

4. Saker fra styret

4.1 Nødvendig betongrehabilitering av balkonger, terrasser etc.

(Vedlegg 3)

Styrets forslag: Styret får fullmakt til opptak av lån oppad begrenset til kr. 7.000.000,- i forbindelse med betongrehabilitering av balkonger, terrasser etc.

Lånopptaket medfører en økning av felleskostnaden med 20 % med virkning fra 1. juli 2016.

Styrets forslag til vedtak: Godkjennes

4.2 Forslag til nytt pkt. i Husordensreglene

(se Vedlegg 4 for forslag og forslag til vedtak)

5. Sak fra eiere av snr. 19

(se Vedlegg 5 for eiers og styrets forslag og forslag til vedtak)

6. Sak fra eier av snr. 82

(se Vedlegg 6 for eiers og styrets forslag og forslag til vedtak)

7. Styrehonorar

Styrets forslag: Kr. 107.000,- til intern fordeling

Styrets forslag til vedtak: Godkjennes

8. Budsjett 2016

Regnskap 2015, høyre kolonne)

Det foreslåtte budsjett innebærer en økning av felleskostnadene med 20 % med virkning fra 1. juli 2016.

Forslag til vedtak: Godkjennes

9. Valg av revisor

Forslag: KPMG AS

Forslag til vedtak: Godkjennes

10. Valg

Vedlegg 7)

  • Valg av styreleder
  • Valg av 2 styremedlemmer
  • Valg av 2 varamedlemmer
  • Valg av valgkomitè

 

  • Delegert til Asker og Bærum Boligbyggelag Als generalforsamling

Kolsås, 15. april 2016
Styret

 

Klikk på vedleggene så får du opp disse dokumentene

Fullmakt side 2 og Adgangstegn side 3 (skrives ut hver for seg - se Del dette -> Mer under sidene).