Beboermøte 25. mai 2016

publisert i: Beboermøter | 0

I fint vårvær var det bra fremmøte på vårt beboermøter. Møtet ble ledet av Rolf Emilsen. Saker som ble tatt opp:

Kommende rehabilitering

Rolf Informerte om rehabiliteringen som starter 1. august. Først ute er nedre rekke fra nr. 7 og videre til nr. 1 og deretter nr. 2-8.

Vi ble forelagt en plan over arbeidets gang, og vi vil bli fortløpende orientert under arbeidet. En representant for Con-Rehab var til stede og svarte på spørsmål som ble stilt av beboerne.

For lånet vi skal ta opp har vi blitt tilbudt noe lavere rente enn på de lån vi har i dag. Styret vurderer dermed refinansiering av lånene.


Fremdriftsplan. Merk dette er pr. i dag kun ca. datoer

Lillehauger 7 1.8: Montering stillaser.  16.8 – 24.10: Betongarbeid
Lillehauger 5 15.8: Montering stillaser. 30.8 – 11.11: Betongarbeid
Lillehauger 3 5.9: Montering stillaser. 20.9 – 30.11: Betongarbeid
Lillehauger 1 1.10: Montering stillaser. 25.10 – 12.12: Betongarbeid
Lillehauger 2 1.11: Montering stillaser. 5.11 – 2.1: Betongarbeid
Lillehauger 4 15.11: Montering stillaser. 22.11 – 10.1: Betongarbeid
Lillehauger 6 1.12: Montering stillaser. 6.12 – 6.2: Betongarbeid
Lillehauger 8 10.12: Montering stillaser.20.12 – 16.2: Betongarbeid
Lillehauger 2-4-6-8 balkongsiden 10.12: Montering stillaser 19.1 – 3.3: Betongarbeid

 

Informasjon til alle beboere sendes ut i slutten av juni

Ny avfallshåndtering i kommunen

Styret har opprettet en komite som skal jobbe mot å finne beste løsning for vårt boligsameie. Ordningen skal tre i kraft oktober 2017. Kostnaden til nye beholdere sponses av kommunen, men velger vi å grave ned beholderne må vi bekoste mesteparten av dette selv. Sortering av plast og papir vil fortsette, men nytt er at matavfall og restavfall skal skilles.

På kommunens hjemmeside baerumkommune.no, på siden «Renovasjon» ligger det utfyllende informasjon. Styret regner med å ha endelig forslag klart til neste sameiemøte våren 2017.

Canal Digital

Det er flere som har hatt vanskeligheter etter at vi 26.2.22016 fornyet og forbedret avtalen med Canal Digital. Bredbånd 5/5 inngår i avtalen for leilighetene. De som ønsker raskere bredbånd må selv ta kontakt med Canal Digita. Ny pris for bredbånd 25 er kr 269/mnd. Ny pris for bredbånd 50 er kr 349/mnd. Hver enkelt må se på sin regning om det stemmer med det man betaler for. Telefon til Canal Digital er 06090. Den installerte boksen hører til leiligheten den er montert i.

Hjemmesiden

Harriet orienterte om hjemmesiden og viste frem hvordan den virker.

Vaktmester

Det er så langt ingen respons på utlysningen etter ny vaktmester. Inntil videre må beboerne henvende seg til styret hvis noe skjer.

Rolf takker vaktmester Tor for vel utført jobb og styret overrakte avskjedsgave.

Eventuelt

  • Det oppfordres å følge med på hvordan det står til med blomstene foran hver inngangsdør.
  • Det oppfordres også til å vaske vindusbrettene under vinduene slik at ikke mørke render fester seg på den hvite plasten.
  • Når det gjelder kjøkkenvifter som er koplet direkte på avtrekkeskanalen, så følger Rolf opp dette slik at viftene blir tilbakestilt. Merk at dette har kommet opp som nytt punkt i husordensreglene etter vedtak på siste sameiemøte.

Styret ønsker alle en riktig god sommer!

Legg igjen en kommentar