ABVK - Asker & Bærum VaktmesterKompani

Innhold i vaktmesteravtale

ABVK - Asker & Bærum VaktmesterKompaniMed virkning fra uke 43 -16 skal Asker & Bærum Vaktmester Kompani AS, org.nr. 989 973 916 utføre vaktmestertjenesten etter følgene instruks:

 • Sameiet besøkes i fast rutine en dag i uken.
 • Lys i fellesarealer kontrolleres og skiftes på besøksdagen. Utelys sjekkes og skiftes de dagene de står på. Ellers så skal dette rapporteres til vaktmester, og han skifter det på besøksdagen. Noen av lysene i garasjen må skiftes med bruk av lift. Dette vil bli fakturert utenom samt leie av lift.
 • Skal rutinemessig inspisere sameiets anlegg, herunder beredere, ventilasjonsanlegg og vifter 1 gang i mnd. Dette skal loggføres.
 • Søppelplukk (dvs. sneiper, papir ol) plukkes på sameiets eiendom ved hvert besøk.
 • Avlesning av strøm målere og sende dette inn til hafslund 1 gang i mnd.
 • Kontroll av dører og låser på besøksdagen, justeringer gjøres ved behov. Dører med automatikk kan ikke justeres av oss. Dette gjelder dører til fellesarealer.
 • Visuell kontroll av bygningsmasse. Rapportere til styret ved avvik og komme med forslag til utbedringer.
 • Komme med innspill vedr sameiets dugnader.
 • Kontroll av søppelskur samt kosting etter behov.
 • Innvendig vask av 8 stk avfallsbeholdere 1 gang årlig på våren.
 • Rensing av bakkesluk samt tak sluk 2 ganger årlig. Vår/høst.
 • Passe på at bakkeslukene er åpne når våren setter inn.
 • Tørrfeiing av garasjen 1 gang årlig.
 • Håndmåking inn til alle innganger samt liten gangvei til øvre p-plass ved min 5 cm snøfall alle dager gjennom sesongen. Strøing utføres når det er generelt glatt i område.
 • Hvis det skulle komme mer enn 5 cm snøfall på besøksdagen, så vil snørydding bli prioritert og besøksdagen bortfaller uten at det kompenseres for dette. Dette gjelder for alle våre kunder som det kreves håndmåking for.

Disse tjenestene utføres for kr 10.200,- eks mva pr måned.

Beredskaps abonnement kr 290,-eks mva pr mnd.

Tilleggsarbeid vil bli fakturert med kr 480,- eks mva pr time.

Utrykning etter normal arbeidstid faktureres med min. kr 1400,- eks mva for de første 2 timene. Deretter kr 700,-eks mva pr time for de som har beredskaps abonnement.

Kunder som ikke har beredskaps abonnement vil bli fakturert med min. kr 3000,-eks mva for de første 2 timene. Deretter kr 1500,-eks mva pr time.

Alt av nødvendig materiell som f eks. strøsingel, lyskilder og lignende vil bli fakturert etter regning

Ved streiker, lockout og force majeure bortfaller ABVKs sine forpliktelser. Kontraktsummen blir i så fall redusert.

Normalt vil prisen reguleres 1 gang pr år. Normalt er dette 1. mai.

Det krediteres ikke for lovbestemte helligdager samt 1. og 17. mai.

Avvikshåndtering

ABVK er kun ansvarlig for å rapportere avvik, utbedring av avvik skjer først etter avtale med oppdragsgiver. Avviksrapportering skjer etter ABVKs rutiner for rapportering om annet ikke avtales.

Avtalebeløpet

Avtalebeløpet dekker alle utgifter i forbindelse med arbeidet, så vel fast lønn som lønn til syke- og ferievikarer, sosiale kostnader herunder bedriftshelsetjeneste og yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring, transport, arbeidsledelse og administrasjon, men ikke mva.

Forsikringer og ansvar

ABVK svarer for skade som voldes forsettelig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for sameiet.

ABVK har tegnet ansvarsforsikring, for ansvar ifølge skadeserstatningsloven § 2-1. forsikringen omfatter person og/eller tingskade.

Forhold på arbeidsstedet

ABVK skal overholde lover, offentlige forskrifter og vedtak som gjelder for dens arbeid og for forholdene på arbeidsstedet. Vaktmesterbedriften skal snarest varsle oppdragsgiver om forhold på oppdragsstedet skulle det oppstå slik at ABVK ikke kan oppfylle kontrakten uten forsinkelse eller fordyrelse.

Avtalen kan av begge parter sies opp med 3 – tre måneders skriftlig varsel.

Denne avtalen er utsendt i 2 – to eksemplarer, ett til sameiet og ett til Asker & Bærum VaktmesterKompani AS

Vøyenenga, Oktober 2016                                       Vøyenenga, Oktober 2016

_________________________________              ___________________________
Asker & Bærum Vaktmesterkompani AS                  Kolsåstoppen Boligsameie

Morten Myhre                                                          Rolf Emilsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.