Spesifisert vedlikehold om vinteren

publisert i: Vaktmestertjenester | 0

Avtale om vintervedlikehold inngått mellom Asker & Bærum VaktmesterKompani AS (”ABVK”), Skuiveien 50, 1339 Vøyenenga, Org nr: 989 973 916 og Kolsåstoppen Boligsameie, Adresse: Lillehauger 1-8, Postnr. 1352 Kolsås

1.              Hensikt/ bakgrunn

1.1 ABVK skal levere servicetjenester som snøbrøyting, strøing  for Oppdragsgiver.

2.              Omfang

2.1 Områdene og tjenstene som inngår i avtalen er spefisert i vedlegg 1.

2.2 Brøyting

Maskinell brøyting. Snøryddingen starter ved 5 cm snø. Arbeidet blir utført med traktor. Oppdragsgiver skal holde arealene så ryddige som mulig, og har selv ansvaret for det som ligger under snøen som ikke er merket. Kantsteiner og overganger til plen må merkes med brøytestikk, min. 50 cm høye. Greiner, kabler og lignende må ikke henge lavere enn maskinens høyde, vanligvis 3 meter. ABVK er ikke ansvarlig for eventuelle merker i underlaget etter piggdekk eller brøyteutstyr. Brøytesesongen varer fra og med 1. november til og med 15. april.

2.3 Strøing utføres når det er generelt glatt i området.

2.4      Feiing: avklares med kunde først.

3.              Varighet og oppsigelse

3.1      Avtalen gjelder f.o.m datoen som er angitt i vedlegg 1.

3.2      Avtalen gjelder fortløpende inntil en av partene sender skriftlig oppsigelse. Kontrakten må sies opp før 1/7, dersom den ikke skal gjelde for påfølgende vintersesong.

4.              Pris og fakturering

4.1      Prisen er oppgitt i vedlegg 1 og er pr sesong. Opplasting, flytting og bortkjøring av snø samt skaraping av såle eller isdannelser faktureres i tillegg. Det henvises til vedlegg 1 for nærmere priser.

4.2      Prisene er eks. mva.

4.3      Normalt vil prisen indeksreguleres 1 gang årlig ihht til SSBs regulering

4.4      Beløpet faktureres 1. desember og 1. april med 14 dagers betalingsfrist, der 50 % av beløpet faktureres hver gang.

5.              Tilleggsarbeid

5.1      Klargjøring for feiing kan utføres på timer om ønskelig.

5.2      ABVK kan også utføre andre tilleggsoppdrag som utføres på ekstra bestilling og regning. Eksempelvis: Flytting og bortkjøring av snø og tak ras. Skraping av såle eller isdannelser. Levering og fylling av sandkasser.

Merk: Trapper må merkes med brøytestikk.

Faktura adresse:

Kolsåstoppen Boligsameie

c/o Fakturamottak Asker og Bærum Boligbyggelag

Postboks 4164 , 8608 Mo i Rana

Vedlegg 1:

Avtalen gjelder f.o.m: 2016

Oppdragssted: Lillehauger 1-8
Sesongpris brøyting: 15.750,-
Sesongpris, strøing: 15.750,-
Pris pr gang, vårfeiing: 4.500,- (avklares med kunde først.)
Oppstarts sesong 2015-16 2016-2017
Tjenester: Brøyting, strøing, vårfeiing.

Omfang:

Det brøytes fra bommen ved nr 8 og gjennom sameie og ned til hovedvei. Samt 2 stk p-plasser.

Opplasting/ flytting av snø faktureres med 1100,- pr time.

Skraping av såle eller isdannelser faktureres med kr 1100,- pr time.

Bortkjøring av snø faktureres med 75,- pr kubikk.

Kontaktpersoner ABVK:

Navn: Morten Myhre

Mobiltelefon: 67150088

Email: morten@abvk.no

Postadresse: Skuiveien 50. 1339 Vøyenenga

Kontaktpersoner Oppdragsgiver:

Navn: Rolf Emilsen

Mobiltelefon:926 45 982

Email: rolemi@online.no

Postadresse: 1352 Kolsås

Denne avtalen er utsendt i 2 – to eksemplarer, ett til hver av partene.

Vøyenenga, Oktober 2016                                                  Vøyenenga, Oktober 2016

_________________________________                       ___________________________

Asker & Bærum VaktmesterKompani AS                      for Kolsåstoppen Boligsameie

Morten Myhre                                                                    Rolf Emilsen

Legg igjen en kommentar