KTBS referat illustrasjon

Styrereferat 06-2015/16 23. november 2015

publisert i: Nyheter | 0

Møtet ble holdt hos Arne Siverts.

Tilstede: Jens Baade (LH5), Arne Bugge Siverts (2), Ellen Henriksen (LH5), Rolf Emilsen (LH5), Ragnhild Rognerud LH3), Harriet Carlin (LH3), Terje Sørensen (LH3).

Vi møttes før møtet i redskapsrommet for å vite hvor arkivet vårt er lagret.

Sak

Saker til behandling

Vedtak

Ansvar

1

Hjemmesiden

Hjemmesiden ble gjennomgått ved Ingebjørg Thoresen. Den skal lanseres 1. januar. Styremedlemmene har en ukes tid på å teste den ut og komme med forslag.

Harriet

2

Gjennomgang av referatet fra forrige styremøte

1)Garasjeplasser

2) Kompensasjon ved utskifting av vinduer og dører

5) Høstdugnad.

6)Vannlekkasje

11) Nøkkeloversikt.

12) Ferieavvikling

16)Arkivering

Terje holder på med denne saken.

Utbetalt kompensasjon beløper seg til 113.275 kr.

Vi fikk klager på at vi har vært for effektive på dugnaden hvor vi fjernet beplantet vegetasjon ved LH1. Vi vil gi kompensasjon for dette.

Takluken er skiftet.

Ragnhild renskriver nøkkeloversikten

Vi sier fra til styret ved lengre ferie/fravær.

Jens kontakter tidligere formenn mht lagring

av digitalt styremateriell.

Resten av referatet fra forrige møtet er godkjent

Terje

Ragnhild

Jens

Godkjent

3

Canal Digital

Canal Digital. En ny 3 års avtale er signert, kontrakt er sendt inn og alle får ny dekoder (Te-we-boks). Prisen blir billigere enn den nåværende på 216 kr. (209 kr).

Hastigheten må hver enkelt betale for etter behov.

Rolf

4

Container for papiravfall

Papircontainer skal tilbake på den gamle plassen.

Ellen snakker med vaksmester.

Ellen

5

Fremtidige renovasjonsforskrifter fra Bærum Kommune

Nye forskrifter for renovasjon for Bærum kommune kommer, og vi vil vente til disse forskriftene kommer før vi gjør noe i vårt sameie.

Rolf

6

HMS

Jens kaller inn Rolf og Ragnhild for utarbeidelse av HMS planer for sameiet.

Jens

7

Vedlikeholdsarbeider: Betongarbeider/

gavlfasader

ABBL lager anbudspapirer for betongrehabilitering. Terje, Arne og Rolf snakker med ABBL’s økonomiavdeling for å se hva vi kan ta oss råd til og evt. hva vi kan låne.

Vi arbeider fram priser som legges fram på beboermøtet til våren.

Rolf, Terje og Arne

8

Handicap-plass ved øvre parkering

Plassen skiltes med et generelt handicapskilt.

Ellen tar det med vaktmester.

Ellen

9

Evt.

1) Reklame

2) Stikkontakt for el-bil i garasjen.

Forespørsel fra beboer

3)Lekkasje i LH6

4)Strøing av gangvei

5)Skiltforespørsel fra turlaget om merking av sti til Kolsåstoppen

Styret ble enige om at vi ikke ønsker reklame på dørmatten. Arne formulerer brev til Aftenposten.

Det må gjøres en utredning ang. kostnad, vanntilførsel ved f.eks brann, utvendig eller innvendig innstallasjoner mm. Jens svarer på forespørselen.

Lekkasje platting LH6 med kuldebro til garasje.

Terrassegulvet må åpnes for å se hvordan overgangen til garasjeveggen er utført. Lasse Mørk i ABBL kontaktes.

Vurdering av el-slynge på stikkveien inn til øvre gjesteparkering. Ellen snakker med vaktmester.

Rolf tar kontakt og ber om at de tar en befaring for selv å vurdere beste forslag til stien som skal merkes til Kolsåstoppen.

Arne

Jens

Rolf

Ellen

Rolf

Neste møte hos Harriet den 13. januar 2016 kl 19:00

Kolsås, 23. november 2015

Jens Baade Arne B. Siverts Rolf Emilsen Ellen Henriksen

styreleder styremedlem styremedlem styremedlem

Ragnhild Rognerud Harriet Carlin Terje Sørensen

styremedlem varamedlem varamedlem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.