KTBS referat illustrasjon

Styrereferat 05-2015/16 den 12. oktober 2015

publisert i: Nyheter | 0

Møtet ble holdt hos Ragnhild Rognerud.

Tilstede: Jens Baade (LH5), Ellen Henriksen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Terje Sørensen (LH3), Rolf Emilsen (LH5), Harriet Carlin, Ragnhild Rognerud (LH3).

Sak

Saker til behandling

Sak/Vedtak

Ansvar

1

Gjennomgang av styreferat fra 7. september

Godkjent

2

Status hjemmeside

Det meste er klart, men det er uklart om hvor fakturaen for domenet er havnet. Det lar seg ordne…tar bare litt mer tid.

Harriet

3

Status av DVS prosjektet

Det gjenstår for oss å betale en faktura. Inkluderer ferdigbefaring etter et år.

Plenen tas til våren der det trengs.

Prosjektet med vinduene lander innenfor 5.2 millioner.

Jens

4

Spyling av avløpsrør

Anbud ble lagt fram og diskutert. Vi landet på firmaet Power Clean. Dette firmaet tar også ventilasjonen.

Rolf

5

Rensing av ventilasjonssjakter og hus

Dette kan gjøres sammen med spylingen og skaper mindre uleilighet enn om det skal gjøres hver for seg.

Rolf tar kontakt

Rolf

6

Fasadeoppussing og betongarbeider

Styret har besluttet å godta ABBL’s tilbud om innhenting av anbud etc. I forbindelse med rehabilitering av terrasser og gavlvegger. ABBL’s arbeider vil koste kr. 118.000 pluss noen tillegg som møter og printing o.l.

Rolf ordner med ABBL

7

Asfaltering

Asfalteringen på p-plassene foran garasjen er utført.

Utført

8

Manglende hvit plate i fasadekledningen

Bærum Kommune er gjentatte ganger bedt om å montere en fasadeplate i LH5. Svar uteblir stadig så vi ordner selv ved vaktmester og sender regningen til kommunen.

Arne sjekker med Tor

9

Økonomi

Ved gjennomgang av økonomien sammen med ABBL fremgikk det at vår beholdning er rimelig grei.

10

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Eventuelt

Status garasjeplasser:

Status kompensasjon for utskifting av dører og vinduer i egen regi

Canal Digital

Takskade LH1

Høstdugnad

Vannlekkasje

Status forkjøpsretten

Container for papir

Regler for åpning av bom på gangveien.

HMS ansvarlig

Nøkkelansvarlig

Ferieavvikling

Uheldig plassering av kabler

Stang på nedre p-plass

Fremdriftsplan

Arkivering av styremateriell

Beboermøte og årsmøte i 2016.

Neste styremøte

Terje jobber med å finne ut hvilke parkeringsplasser som hører til hvilken leilighet. 2/3 har svart.

Beregninger er foretatt og alle som har fremsatt krav vil få et begrunnet svar. Til sammen kr. 96.675 vil bli utbetalt.

Alternativer firmaer ble diskutert, men det vil bli avholdt et møte med Canal Digital

Reparasjon er utført med tilfredsstillende resultat.

Orientering er satt på utgangsdørene. 2 containere er bestilt.

Saken er under arbeid.

Bærum Kommune tinglyste 29.12.1988 at følgende seksjoner i Gnr 89 bnr 14, 50, 59, 62, 71, 74, 83 og 86 bare kan eies av personer som tilfredsstiller Bærum Kommunes regler for tildeling av trygdeleilighet, hvilket ble oppfattet og praktisert som forkjøpsretter. Denne heftelsen er nå endelig blitt slettet.

Forslag er fremkommet om å la papircontaineren få permanent plass på nedre p-plass. Dette vil bli nærmere vurdert.

.

Styret er enige i å beholde nåværende regler for åpning av bom. Med andre ord vil det ikke bli tillatt å få åpnet noen av bommene ved inn-/utflytting. Dette av hensyn til svakheter i bomveien. Kun åpning for brann- og sykebil.

Vil komme tilbake til dette i neste møte

Det vil bli utarbeidet en oversikt over hvem som har hvilke nøkler.

Det vil bli utarbeidet en oversikt over styremedlemmenes planlagte feriefravær.

I leiligheten til Eli Wulf, LH2, har håndverkere lagt en kabel på en uestetisk måte. Innehaveren må selv bekoste utberding.

Det var enighet om å få denne stangen fjernet

Det vil bli utarbeidet en fremdriftsplan for de store arbeidene som må utføres i vårt sameie.

Styreprotokollene står lagret i berederrommet. Styret tar en befaring under neste styremøte

Foreløpige datoer er 15 mars for beboermøte og 27 april for årsmøtet.

Neste styremøte hos Arne den 23. november.kl. 19.

Terje

Arne

Jens, Rolf

Terje

Arne

Rolf (utført)

Jens

Utført v/Arne

Arne

Jens

Jens

Ragnhild

Ragnhild

Harriet

Styret

Styret

Styret

Kolsås, 12. oktober 2015

Jens Baade Arne B. Siverts Rolf Emilsen Ellen Henriksen

Styreleder Styremedl. Styremedl. Styremedl.

Ragnhild Rognerud Harriet Carlin Terje Sørensen

styremedl. Varamedlem Varamedlem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *