KTBS referat illustrasjon

Styrereferat 04 – 2015/16 Den 7. september 2015

publisert i: Nyheter | 0

Møtet ble holdt hos Ellen Henriksen

Tilstede: Jens Baade (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Terje Sørensen (LH3), Rolf Emilsen (LH5), Harriet Carlin (LH3), Ellen Henriksen (LH5) og Ragnhild Rognerud (LH3).

Sak

Saker til behandling

Sak/Vedtak

Ansvar

1

Hjemmeside

Harriet orienterte om hjemmesiden som er under arbeid og snart klar for presentasjon.

Oversikt over henting av plast er hengt opp på oppslagstavla i hver oppgang.

Styreoversikt inkl. Varamenn, vaktmester og oppgradert liste over oppgangstillitsvalgte med telefonnr. henges opp i skapet i gangen.

Harriet

Harriet

2

Vedlikeholdsfremdriftsplan

Vi tok utgangspunkt i tidligere årsmeldig for prioritering av vedlikehold og følger den.

1) Fullføring av vindusutskifting

2)Spyling av avløpsrør

Rolf kontakter ABBL og konfererer

med dem ang innhenting av anbud

og firmaer for dette arbeidet.

3) Anbudsforespørsel om fasadeoppussing og

betongarbeider sjekkes ut med ABBL

4)Ventilasjon

Det sjekkes med ABBL om aktuelle firmaer for

innhenting av anbud på rensing av ventilasjons-

sjakter og hus.

Rusten takvifte i nr. 7 vurderes skiftes.

Takluke må skiftes i nr. 8

5)Asfaltering

Gomnes hadde billigste anbud.

Jens kontakter firmaet og tar

befaring med dem. Vi ble enige om

å asfaltere hele parkeringsplassen

inkl. Inngangspartiet i garasjen.

6)Det mangler en hvit plate i fasaden i

nr. 5. Arne sjekker ut om han finner noe om

dette i tidligere korrespondanse.

Arne, Terje og Jens avtaler møte med

Anne Solheim, vår regnskapsansvarlige i ABBBL, for å se på økonomien i forhold til vedlikeholdsprosjektene som vi skal igang med.

Utført

Rolf

Rolf

Rolf

Rolf

Jens

Jens

Arne

Arne, Terje, Jens

Kolsås, 7. september 2015

Jens Baade Arne B. Siverts Rolf Emilsen Ellen Henriksen Ragnhild Rognerud

Styreleder Styremedl. Styremedl. Styremedl. Styremedl.

Harriet Carlin Terje Sørensen

varamedl. Varamedl.

Legg igjen en kommentar