KTBS referat illustrasjon

Styrereferat 03-2015/16 den 24. august 2015

publisert i: Nyheter | 0

Møtet ble holdt hos Rolf Emilsen.

Tilstede: Jens Baade (LH5), Ellen Henriksen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Terje Sørensen (LH3), Rolf Emilsen (LH5) og Ragnhild Rognerud (LH3).

Sak

Saker til behandling

Sak/vedtak

Ansvar

1

Gjennomgang

styrereferat

Ansvarsforsikring for styremedlemmer sjekkes.

Befaring av tomtegrenser.

Resten gjort.

Referat godkjent.

Jens

2

Status DVS – overtagelsesdok.

Arne gjennomgikk status fra møte 24.8.15 for vindusprosjektet. Pkt. 3 inneholder de resterende oppgaver før ferdigstillelse.

Vi holder tilbake 263.873 kr. Inkl. Mva til

alt er ferdig.

Terje vil se nærmere på avtalen om dagmulkt.

Arne

Terje

3

Vannskade LH2

Vannskade LH8

Arne følger opp denne saken

Det foreligger en rapport som sier at det må skiftes en takluke først – så se på om lekkasjen da blir bra.

Takluke skiftes i første omgang.

Arne

Jens

4

Gjesteparkering

Terje sjekker hvem som besitter hvilke plasser

Terje

5

Skade i tak LH1

Jens ordner med det

Jens

6

Parkeringsplass 42

Terje ordner oversikten (pkt. 4) over hvem som besitter hvilke plasser, ellers må eier av plass 42 selv ordne med bytte/leie en annen plass.

Jens svarer hennes brev

7

Skade på bil

Jens tar seg av denne saken etter enighet i styret.

Jens

8

Kompensasjon dører/vinduer

Terje lager et skriv for å få oversikt over hvem som er berettiget til kompensasjon ved skifte av dører og vinduer.

Terje

9

Asfaltering foran garasje/parkeringspl.

Vi har fått to tilbud. Vi kommer tilbake til dette når vi har sett på vedlikeholdsplanen i

eget møte den 7. september.

10

Stikkontakter i garasjeanlegget

Vi har vurdert i styremøtet at pris for legging av stikkontakter i garasjen ikke står i forhold til bruken. Vår analyse av dette er at vi er blitt enige om at saken får ligge til neste sameiemøte. Styret vil da fremme nytt forslag.

11

Eventuelt

-Gullrent gjør en bedre jobb enn tidligere.

Vi går med på en prisjustering.

-Rolf følger opp kontakt med Canal Digital

når det gjelder analoge/digitale signaler og

internett m.m.

– Arne har fulgt opp om kommunen har

forkjøpsrett på noen leiligheter. Det

viser seg at kommunen ikke har.

– Søknad om varmepumpe fra Bente

Hammerstad i nr. 7 ble avslått i forrige

styre. Arne var i det styret og vil svare på

det brevet.

– Navneskilt på dørklokke og postkasse.

Formannen følger opp og gir informasjon

til nye beboere om hvor man får tak i skilt.

Adr. Er jkb@tryggerom.no

– Styret så behov for et eget møte for å

vurdere/planlegge/analysere fremtidig

vedlikeholdsbehov og møter 07.09.2015.

Rolf.

Rolf

Arne

Arne

Jens

Styret

Kolsås, 24. august 2015

Jens Baade Arne B. Siverts Rolf Emilsen Ellen Henriksen

styreleder styremedlem styremedlem styremedlem

Ragnhild Rognerud Terje Sørensen

styremedlem Varamedlem

Legg igjen en kommentar