KTBS referat illustrasjon

Styrereferat 01-2015/16

publisert i: Nyheter | 0

Møtet ble holdt hos Jens Baade

Tilstede: Jens Baade (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ellen Henriksen (LH5), Rolf Emilsen (LH5), Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3), Terje Sørensen (LH3), og Niels Otto Bergseng (LH4).

Sak Saker til behandling Vedtak Ansv.
1 Status for utskifting av vinduer Niels Otto Bergseng informerte om status etter vindusarbeidene.

Alle vinduer bortsett fra en leilighet og tre skyvedører gjenstår pr. dags dato. Den videre kontakt for fullførelse av de gjenstående arbeidene er direkte mellom eier av den enkelte leilighet og DVS Entrepenør.

Det er holdt tilbake kr. 168 000 fram til det holdes sluttbefaring.

Bergseng følger opp prosjektet til det er i mål.

Vi har nettopp fått et skjema om tilbakemelding etter ferdige arbeider som skal sendes til DVS Entrepenør. Vi ble enige i at ABBL sender skjemaet til de kommunale leilighetene, slik at de kan befare arbeidet og evt. sende klage om nødvendig.

Niels Otto Bergseng
2 Dugnad Det var 57 av 87 leiligheter som var representert ved vårens dugnad.

Høstdugnaden ble bestemt til den 24. oktober kl. 12.

3 Tap av sykkel Vi erstatter sykkel med kr. 3.500 (trukket fra avskrivning over tre år).

For at vi ikke skal komme i samme situasjon neste gang vi skal rengjøre bodene, er det viktig at vi informerer hver enkelt om merking av sykler og annet utstyr som vil beholdes. Dessuten bør vi sette opp lapper i bodene at alt som settes der er på eget ansvar.

4 Rengjøring Rengjøringen er ikke tilfredsstillende.

Terje og Rolf kontakter Gullrent og innkaller til møte for å gjennomgå kontrakten på nytt.

Terje

og

Rolf

5 Hjemmeside Harriet informerte om nettsiden for boligsameiet. Den skulle koste ca. 6000 kr. Det er en selvregulerende side. Siden skulle være klar ca. august/september.

Styremøtearkivet bør overføres og kontaktsiden oppdateres med siste informasjon.

Harriet
6 Kommende styremøter Mandag 24. august kl. 20 hos Rolf i nr. 5

Mandag 12. oktober kl. 20 hos Ragnhild i nr. 3

Mandag 23. november kl. 20 hos Arne i nr. 2

7 Eventuelt Fordeling av oppgaver i styret:

Dugnadsansvarlig …………………….

Rengjøringsansvarlig…………………

Sekretær og skriving av referat……..

Ansvarlig for bygningskroppen i sameiet ……………………………..

Feiing av garasjer: Det ble vedtatt at vi skulle bruke Vaktmesterkompaniets tilbud på 11.500 kr.

Det ble også bestemt å ta kontakt med dem angående snøbrøyting til vinteren……………………………..

Det må asfalteres foran inngangen til garasjen, slik at det ikke samler seg is

i innkjøringen dit. …………………..

Sletting av forkjøpsretten……………

Bør vi som styre tegne en ansvarsforsikring? Vi fikk ingen ansvarshavende her, men forslag om at Jens tar ansvar her og kommer med en innstilling…………………..

Befaring av tomtegrense må gås opp, slik at vi vet hvor sameiets grense går. Dette er kanskje viktig at formannen tar initiativ til å få gjort?……………

Norsk Brannvern……………………..

Ellers ble det oppfordret til å bruke ABBL mest mulig.

Vedlikeholdsrapport skal trykkes opp til styret, slik at vi vet hva som er

av vedlikeholdsoppgaver fremover.

Nøkkel: Hovednøkkel og til glasskapet i vestibylen…………………………..

Rolf og Ellen

Terje

Ragnhild

Jens

Jens

Jens/ Arne

Arne

Jens

Jens

Rolf

Ragnhild

Kolsås, 20. mai 2015

Jens Baade Arne B. Siverts Ellen Henriksen

styreleder styremedlem styremedlem

Rolf Emilsen Ragnhild Rognerud

styremedlem styremedlem

Legg igjen en kommentar