KTBS referat illustrasjon

Styremøtereferat nr. 2/2015

publisert i: Nyheter | 0

Kolsåstoppen Boligsameie – 25. Juni 2015

Møtet ble holdt hos Jens Baade

Tilstede: Jens Baade (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2),), Terje Sørensen (LH3 og Rolf Emilsen (LH5)

 

Sak Saker til behandling Sak/Vedtak Ansv.
2-1 Gjennomgang styrereferat 1-1 1-1  Se egen sak

1-2  Notert

1-3  Erstatningsbeløp for tap av sykkel utbetalt. Vil ta kontakt med Tor for oppsetting av plakat i bod. Se referat 1-3.

1-4  Kontakt og møte med Gullrent er avholdt, og de har fått 3 måneder på seg til forbedring. Som tiltak benytter de nå sitt søsterselskap Fortuna Renhold AS. til å utføre rengjøringen. Foreløpig   er vi fornøyd med dette selskapet.

1-5  Utsettes til neste møte.

1-6  Informasjon om kommende styremøter.

1-7  Feiing av garasje er utført.                   Se egne sak vedr. asfaltering i området rundt porten.                                   Jens kommer tilbake vedr. ansvarsforsikring. Befaring av tomtegrense utsettes til høsten. Kommende vedlikeholdsoppgaver settes opp som eget punkt på neste styremøte.

 

 

 

 

Jens

 

 

 

 

Terje og Rolf

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens

2-2 Innbrudd i garasje Natt til lørdag 6 Juni var det innbrudd i vår garasje som også omfattet innbrudd og skade på noen biler.

En av de som fikk innbrudd i sin bil oppdaget også tyvene, og fikk varslet politiet. Saken er anmeldt og porten ordnet. Forsikringsansvarlig i ABBL og takstmann er kontaktet.

Som en takk til han som oppdaget tyvene, så har styret beslutte og utbetale en dusør til vedkommende for pliktoppfyllende opptreden.

Arne.
2-3 Gullrent frastjålet nøkler tilhørende KTBS Vi fikk informasjon om at en rengjører i Gullrent fikk frastjålet sine nøkler på   Jerbanetorget i Oslo. Blant disse var vår hovednøkkel. Nøkkelen var ikke merket, så vi anser det som lite sannsynlig at de som stjal nøklene kan kobles til vårt sameie.

Nye nøkler er laget, som blir bekostet av Gullrent AS.

2-4 Anbud asfaltering Vi har fått inn to anbud på å asfaltere deler av plassen foran garasjeporten, samt huller innenfor porten. Ettersom den ene aktøren også gav anbud på hele plassen foran porten, så vil vi også be om anbud fra den andre på samme jobben. Avgjørelse om hvor mye vi skal asfaltere blir tatt på neste møte. Jens
2-5 Status for utskifting av vinduer Styret avventer fortsatt sluttrapport og føler at kontakten med bl. annet den ansvarlige i ABBL er mangelfull på dette punktet.

Det er holdt tilbake kr. 168 000 fram til det holdes sluttbefaring. Spørsmålet er: er denne befaringen gjort ?

 

Arne og Terje vil kontakte ABBL for et møte for å få klarhet i hva som gjenstår.

Arne og Terje
2-6 Diverse ·        Nøkler. Det bør lages en oversikt over hvem som har de diverse nøkler tilhørende sameiet.

·        Vannskade i leilighet i LH 2 er under utredning.

·        Styremedlemskurs arrangert av ABBL til høsten. Jens og Rolf har satt seg villig til å delta.

·        KTBS har flere saker ovenfor Bærum Kommune som ikke er utført. Dette må følges opp.

·        Gjesteparkeringen. Vi oppdager stadig at det ikke er plasser til våre gjester på disse plassene og vi ønsker å få en klarhet i hvilke plasser i garasjen som ikke brukes samt hvem av våre beboere som benytter gjesteparkeringen som fast plass. Brev til alle beboerne vil bli laget.  Vi vil også se på nåværende skilting av plassene.

·        Ferieavvikling. Styrets medlemmer blir borte som følger:

Jens: Juli

Arne: 14. Juli til 2. August

Terje: 10-17. Juli

Rolf: 29. Juni til 17. August.

 

Rolf

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje, Arne

 

 

 

Terje

 

 

Kolsås, 26. Juni 2015

 

 

Jens Baade                      Arne B. Siverts                Terje Sørensen

styreleder                       styremedlem                   Varamedlem

 

Rolf Emilsen

styremedlem

Legg igjen en kommentar