KTBS protokoll illustrasjon

Protokoll Ordinært Sameiermøte 29. april 2015

Onsdag 29. april 2015 kl. 18.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kolsåstoppen

Boligsameie ved Kolsås seniorsenter

Til stede var 32 seksjonseiere som leverte adgangstegn, det ble levert 3 fullmakter. Totalt 35 stemmer.

Fra Asker og Bærum Boligbyggelag AL møtte Karianne Warp.

Følgende saker ble behandlet:

1. Konstituering

  1. Møteleder: Niels Otto Bergseng
  2. Referent: Karianne Warp
  3. En til å medundertegne protokollen: Gerd Fagerlie
  4. Godkjenning av dagsorden og spørsmål om sameiermøtet er lovlig innkalt.

Vedtak: Godkjent

2. Styrets årsberetning 2014

Vedtak: Årsberetning tatt til etterretning.

3. Årsoppgjøret 2014

Regnskapet viser et underskudd på kr. 592.573,- som foreslås overført udekket tap

Vedtak: Godkjent.

4. Sak fra eier av snr. 31

Seksjonseieren ønsket en avklaring på om bruk av gassgrill er tillatt på terrassene.

Vedtak: Styret gjør oppmerksom på at det pr. dags dato ikke er forbudt med gassgrill på verandaene. Styret ber beboerne ta hensyn til hverandre.

5. Saker fra eier av snr. 82

1. Male garasjeanlegget

Vedtak: En stemte for. Forslaget ble nedstemt.

2. Montere 3 stikkontakter i garasjeanlegget, en i hver ende og en på midten.

Vedtak: 24 stemte for og 11 stemte mot. Forslaget ble godkjent.

6. Styrehonorar

Styrets forslag: kr 105.000 til intern fordeling

Forslaget ble på møtet endret til kr 107.000 til intern fordeling.

Vedtak: Godkjent

7. Budsjett 2015

Det foreslåtte budsjett innebærer ingen økning av felleskostnaden.

Vedtak: Godkjent

8. Valg av revisor

Forslag til vedtak: KPMG AS

Vedtak: Godkjent.

9. Valg av styreleder

Jens Roald Baade valgt for 1 år

Styremedlemmer:

Ellen Henriksen valgt for 2 år
Rolf Emilsen valgt for 2 år
Ragnhild Rognerud valgt for 2 år

Varamedlemmer:

Harriet Carlin valgt for 1 år
Terje Sørensen valgt for 1 år

Valgkomité:

Ulla Djurdjevic valgt for 1 år
Torunn Siverts valgt for 1 år
Øyvind Karlsen valgt for 1 år

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Hvor intet annet fremkommer var alle vedtak enstemmige.

Sameiermøtet ble hevet kl. 19:20

 

__________________________ ____________________________

Niels Otto Bergseng Gerd Fagerlie


Etter ordinært sameiermøte i Kolsåstoppen Boligsameie 29. april 2015 består styret av:

Styreleder:

Jens Roald Baade Adr.: Lillehauger 5, 1352 Kolsås

Mobil: 906 98 074 Epost: jebaa@online.no

Styremedlemmer:

Arne Bugge Siverts Adr.: Lillehauger 2
Ellen Henriksen Adr.: Lillehauger 2
Rolf Emilsen Adr.: Lillehauger 5
Ragnhild Rognerud Adr.: Lillehauger 3

Varamedlemmer:

Harriet Carlin Adr. Lillehauger 3
Terje Sørensen Adr.: Lillehauger 3

Valgkomité:

Ulla Djurdjevic Adr.: Lillehauger 2
Torunn Siverts Adr.: Lillehauger 2
Øyvind Karlsen Adr.: Lillehauger 6

 

Med vennlig hilsen
Anne Solheim
Forretningsfører

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.