Parkering ute, samt gjesteparkering er tillatt for gjester til sameiet og sameiets beboere.

Gjester kan parkere så lenge de er gjester på sameiets område.

Parkeringsplasser

Det finnes 2 parkeringsplasser en på hver side av gangveien opp til sameiet.

Parkeringplass 1 – nedsiden av gangveien

KTBS parkeringsplass 1 - nedsiden

Parkeringsplass 2 – oversiden av gangveien

KTBS parkeringplass 2 - oversiden

Ikke lovlig parkering 

Det er ikke lov til å parkere store lastebiler, trucker, busser, vogntog lignende på sameiets område.

Husk alltid å parkere slik at andre kommer seg fram.

Ikke sperr biler eller garasjen, søppel containerne og gangveier opp til sameiet. Disse må være frie i tilfelle hjelpemannskaper må tilkalles.

Blir gangveier, garasje mm sperret av biler eller annet vil disse bli borttauet.