Som en følge av at analoge TV- og radiosignaler vil bli erstattet med digitale signaler i løpet av 2016, har styret inngått en ny avtale med Canal Digital. Opptaksdekodere er nå installert i alle leiligheter og med denne løsningen vil ingen få svarte skjermer etter analog slukking. Avtalen omfatter ellers

  • TV grunnpakke. 37 faste kanaler + 15 valgfrie
  • Bredbånd 5/5 mbps for alle boenheter.

Flere boenheter har større hastighet på bredbåndet (25, 50 eller 100 mbps). De som ønsker forandring av hastigheten må ta dette opp med Canal Digital direkte.

De av dere som har annen bredbåndleverandør enn Canal Digital, men ønsker å bytte leverandør til Canal Digital, må ta kontakt med kanalen for med info og for kjøp av router.

Kontaktinformasjon til Canal Digital:

www.canaldigital.no. Telefon 06090.