Bærum kommune har varslet at ny avfallshåndtering skal iverksettes i 2017. Inntil videre skal avfallet sorteres slik

  • Vanlig husholdningsavfall legges i plastposer og kastes i containerne på gjesteparkeringen.
  • Papir kastes i papircontaineren på gjesteparkeringen
  • Plast hentes av kommunen en – to ganger i måneden. Egne sekker for dette er delt ut til alle husstander. Trenger du flere sekker så ta kontakt med Harriet Carlin i Lillehauger 3, mobilnr 958 59 658. Henteskjema og hvor sekkene skal settes ut henger på oppslagstavlene i oppgangene.
  • Glass og metall må kastes i containerne på bakerste parkeringsplass ved Kolsåssenteret.