Styrereferat 01-2017/2018

publisert i: Styremøtereferater | 0

Møtet ble holdt hos Rolf Emilsen Tilstede:  Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Lisbeth Karlsen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3), Terje Sørensen (LH3). Sak 1  Gjennomgang av referatet fra forrige styremøte –     … Les mer